Digian missio ja visio 2014

MISSIO

Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Digian olemassaolon oikeutus, missio, syntyy intohimosta ja kyvystä tuottaa onnistumisia kuluttajien ja kansalaisten arkeen. Tämä tuottaa lisäarvoa asiakkaan toiminnalle ja näin perustelee Digian olemassaolon ja kestävän yhteistyösuhteen.

VISIO

Digia 2014: Suositelluin ja menestyvä

Olemme suositelluin suomalainen ohjelmistoratkaisu- ja palveluyhtiö, joka kasvaa voimakkaasti myös kansainvälisesti.

Innostuneet osaajat, taitava johtaminen ja asiakaskokemusta parantavat ratkaisut ovat jatkuvan menestyksemme perusta.

Innovatiiviset tuotteemme ovat ihmisten saatavissa ympäri maailmaa.


Digian visio, eli miltä onnistuminen näyttää vuonna 2014, rakentuu seuraavasta tahdosta:

Digia on tietojärjestelmäratkaisujen, ohjelmistojen ja palveluiden toimittajana asiakkaan ensisijainen valinta ja suositus. Toiminta on yhä kansainvälisempää, mutta kotipaikka on Suomi. Kasvu valituilla markkinoilla on nopeaa ja tapahtuu sekä laajentamalla kotimarkkina-aluetta että tuottamalla globaalille käyttäjäkunnalle suunnattuja tuotteita.

Digiassa viihdytään, kehitytään, otetaan ja annetaan vastuuta. Toimintaa ohjaa halu kehittyä ja tehdä hyvää tulosta kestävästi. Johtaminen on määrätietoista ja toimeenpanokyky huippuluokkaa. Osataan myös kuunnella. Ratkaisut ovat käytettävyydeltään esimerkillisiä ja innostavia.

Digia on kasvuyhtiö, jonka kannattavuustaso on hyvä. Yhtiön arvostus ja markkina-arvo kehittyy suotuisasti, sen osake on haluttu kaupanteon väline. Henkilöstö on sitoutunut menestykseen.

Digia on luotettava innovoija ja oivaltava ratkaisija, jolla on kyky nopeasti valjastaa teknologiat auttamaan asiakkaiden liiketoiminnan kasvua, kannattavuuden parantamista sekä riskien hallintaa. Myös jakelukanavat ja ansaintalogiikat ovat kehittyneet ennakkoluulottomasti.