Onnistuneet hankkeet vaativat vahvaa
projektijohtoa ja asiakasläheisyyttä

Digian koulutusohjelmat luovat perustan henkilöstön osaamisen jatkuvuudelle. Tehokkaalla henkilöstönhallinnalla voidaan varmistaa, että osaaminen siirtyy kansainvälisesti yli liiketoimintarajojen.

 

Vahva projektinjohto ja asiakasläheisyys onnistumisen kulmakivinä

Digia kehittää projektijohtamista systemaattisesti sekä sisäisen kehitysyksikön että ulkopuolisten koulutuspartnerien avulla. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, millä varmistamme projektien tavoitteiden pysyvän kirkkaina myös muutostilanteissa. Näin asiakkaamme saavat oikean ratkaisun liiketoiminnalliseen tarpeeseensa.

Koulutusohjelmat luovat pohjan osaamisen kehittämiselle

Digiassa kouluttautumisen perustana ovat erilaiset koulutusohjelmat, esimerkiksi menestyksekäs integraatio-osaamisen koulutusakatemia. Kuluneena vuotena koulutimme henkilöstöä useilla eri alueilla, kuten Microsoft, IBM ja Oracle. Sertifioimme useita eri osaajia kaikille näille alueille.

Koulutusohjelmat ovat meillä tärkeässä roolissa myös jatkossa. Jotta säilytämme paikkamme osaamisen etulinjassa, koulutamme henkilöstöämme liiketoiminnan tarpeiden sekä teknologisen kehityksen vanavedessä.

Kansainvälistyvä osaaminen

Digian osaaminen on kansainvälistynyt voimakkaasti vuonna 2012 erityisesti Qt-liiketoiminta-alueella. Tämä on tuonut Digialle entistä syvällisempää tuotemarkkinointi- ja teknologiaosaamista.


Monipuolinen osaaminen käytössä yli liiketoiminta-alueiden

Osaamisen kehittämisessä painotetaan teknologian lisäksi myös toimiala-, tuote- ja menetelmäosaamista eri liiketoimintayksiköiden tarpeiden mukaan. Tätä ammattilaisten joukkoa johdetaan yhteisen henkilöstöhallintayksikön toimesta, jolloin saamme hyödynnettyä mahdollisimman hyvin koko Digian osaamisen voimavarat asiakashankkeissamme eri liiketoiminta alueilla, globaalisti.