Henkilöstö lukuina

Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 982 henkilöä, josta ulkomaiden henkilöstön osuus on 19,9 %. Kokonaishenkilömäärä pieneni edellisvuodesta.

 

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 38,9 vuotta, mikä on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa oli 25 %.

Ensisijaisesti kaikista Digian avoinna olevista paikoista ilmoitettiin sisäisesti, ja tiettyihin erityistehtäviin haettiin henkilöitä myös julkisella haulla. Erilaisten sähköisten hakukanavien lisäksi rekrytoinnissa käytettiin yhä enemmän apuna myös sosiaalista mediaa.