Hyvä työkyky digialaisten hyvinvoinnin perustana

Hyvä työkyky -toimintamallin ja sairaslomien vastuumatriisin käyttöönottoon on panostettu vuoden aikana. Hyvinvointia tukevat myös monipuolinen vapaa-ajan harrastustoiminta sekä kattavat työsuhde-edut.

 

Digian Hyvä työkyky -malli on yksi tärkeistä toimintatavoista, joilla tuetaan digialaisten työhyvinvointia. Mallin mukaisesti ongelmatilanteisiin tartutaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tilanne pystytään ratkaisemaan yhteistyössä.

Sairauslomien tarpeetonta pitkittymistä pyritään estämään, ja aktiivisilla toimenpiteillä mahdollistamaan oikea-aikainen ja turvallinen työhönpaluu. Yhteistyö on tärkeässä roolissa, joten sairaslomien toimintamalliin on tarkkaan määritelty eri osapuolten vastuut. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani työhyvinvoinnin edistämisessä.

Työsuhde-edut

Vuonna 2012 henkilöstölle tarjottiin kattavasti etuja edellisvuosien tapaan. Kattava työterveyspalvelu taattiin työntekijöille sopimuslääkäriasemien ja sairausvakuutuksen muodossa. Lisäksi ennalta ehkäisevä perushammashuolto tarjottiin työsuhde-etuna työntekijöille. Liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuettiin liikunta- ja kulttuuriseteleillä, ja lounasruokailua lounasseteleillä ja aterialipuilla.

Monipuolista harrastustoimintaa

Digia tukee henkilöstön vapaa-ajantoimintaa harrastekerhojen avulla. OpenClubin toimintaa järjestetään paikkakuntakohtaisesti monipuolisten vapaa-ajan aktiviteettien ympärillä. Kerhojen kautta digialaisilla on mahdollisuus harrastaa mm. suunnistusta, avantouintia, pyöräilyä, pokeria, juoksua, valokuvausta, curlingia, bändisoittoa, askartelua sekä käydä erilaisissa kulttuuritapahtumissa tai vaikkapa verenluovutuksessa yhdessä. Lisäksi eri toimipisteissä järjestettiin koko perheen yhteisiä tapahtumia.

Vuoden aikana Digian työntekijät osallistuivat myös valtakunnallisiin työhyvinvointia ja yleiskuntoa kohottaviin kampanjoihin, kuten porraspäiviin ja kolmiottelukampanjaan. Digialainen naisjoukkue pokkasikin Smartumin järjestämästä kansallisesta kolmiottelukampanjasta voittopokaalin.