Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2012 päivätyn taseen mukaan 36 643 688,90 euroa, josta tilikauden voittoa 3 558 364,21 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 15.3.2013 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2013.