Kannattavuus ja tulos

Digia-konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 8,2 (8,1) miljoonaa euroa kasvaen 1,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) ennen kertaluonteisia eriä oli 8,2 (6,6) prosenttia.

Digia-konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen tilikaudella oli 6,9 (-22,2) miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) kertaluonteisten erien jälkeen oli 6,9 (-18,2) prosenttia. Kertaluonteisina erinä on kirjattu 1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulu, joka liittyy vuoden aikana käytyihin yt-neuvotteluihin sekä uudelleenorganisointeihin.

Liikevoiton ja kannattavuuden kehitykseen vaikutti tilikaudella positiivisesti Qt-liiketoiminnan kaupan yhteydessä Nokialle luovutetusta käyttöoikeudesta kertynyt liikevaihto. Toisaalta liiketoiminnan kulurakennetta ja kannattavuutta ovat tilikaudella rasittaneet panostukset kansainväliseen tuoteliiketoimintaan sekä liiketoiminnan kiinteiden kulujen suhteellisen osuuden lisääntyminen. Tilapäinen heikentävä vaikutus on ollut myös alkuvuoden kasvaneen henkilöstövaihtuvuuden aiheuttamilla lisäkuluilla sekä kolmannen vuosineljänneksen tappiovarauksilla kahteen asiakasprojektiin liittyen. Lisäksi yhtiön asiakaskohtaisten ratkaisujen liiketoiminnan kannattavuus on ollut odotettua heikompi koko tilikauden ajan.

Konsernin tulos ennen veroja tilikaudella oli 5,6 (-23,1) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 4,0 (-22,5) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos tilikaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,26 (0,32) euroa. Konsernin osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen tilikaudella oli 0,19 (-1,08) euroa.

Konsernin nettorahoituskulut tilikaudella olivat 1,3 (1,0) miljoonaa euroa.