Konserni- ja organisaatiorakenne

Digia-konserniin kuuluivat tilikauden 2012 lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Digia Sweden AB (100 %), Digia Estonia Oü (100 %), Digia Hong Kong Ltd (100 %), Digia Norway AS (100 %), Digia USA Inc. (100 %) ja Digia Germany GmbH (100 %). Digia Partners Oy (100 %) sulautui Digia Oyj:hin 31.10.2012.

Digia Finland Oy omistaa kokonaan toiminnallisen tytäryhtiön OOO Digia RUS. Digia Finland Oy:n kokonaan omistamat Digia Financial Software Oy, Digia Service Oy ja Microext Oy sulautuivat Digia Finland Oy:öön 31.10.2012.

Digia Hong Kong Ltd omistaa Kiinassa toimivan Digia Software (Chengdu) Co. Ltd:n (100 %), jolla on rekisteröity sivuliike Pekingissä. Digia Estonia Oü:lla ja Digia Hong Kong Ltd:lla ei ole liiketoimintaa.

Yhtiö toteutti tilikauden 2011 lopulla organisaatiouudistuksen, joka astui voimaan vuoden 2012 alusta. Uudistetussa organisaatiossa liiketoimintaa johdetaan neljän strategisen portfolion näkökulmasta. Nämä portfoliot ovat asiakaskohtaiset ratkaisut, toimialakohtaiset kasvualueet, kansainvälinen tuoteliiketoiminta sekä uudet markkina-alueet, kuten Venäjä.