Liikevaihto

Digia-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 100,4 (121,9) miljoonaa euroa laskien 17,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Liikevaihdon lasku johtui mobiililiiketoiminnan sopimustuotekehityspalveluiden kysynnän voimakkaasta supistumisesta vuoden 2011 toisesta vuosineljänneksestä lähtien ja edelleen kuluneella tilikaudella. Toisaalta Qt-liiketoiminnasta kertyvä liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tilikaudella 18,3 miljoonaa euroa. Mainitusta liikevaihdosta 4,2 miljoonaa euroa perustuu Nokialle luovutettuun Qt-teknologian käyttöoikeuteen Qt-liiketoiminnan kaupan yhteydessä.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 36,5 (25,7) miljoonaa euroa vastaten 36,4 (21,0) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 20,6 (14,7) miljoonaa euroa vastaten 20,5 (12,1) prosenttia.