Markkinat ja Digian liiketoiminta

Talouden uhkakuvat ovat ajoittain pitkittäneet asiakkaiden päätöksentekoa ja viivästyttäneet uusien hankkeiden käynnistämistä. Lisäksi asiakkaiden jatkuvat kustannuspaineet heijastuvat heidän hankintapäätöksiinsä.

Henkilöresurssitilanne on kaksijakoinen. Markkinoille on vapautunut runsaasti osaajia erilaisista sopimustuotekehityshankkeista. Samaan aikaan kokeneista arkkitehtuuri- ja liiketoimintaosaajista on kuitenkin pulaa, mikä näkyy pidentyneinä rekrytointiaikoina ja nousseina palkkakustannuksina.

Yhtiön uusi organisaatio astui voimaan vuoden 2012 alussa. Uusi organisaatio on osoittanut toimivuutensa ja sen toiminta on sujunut suunnitellusti. Tietyillä alueilla toimintaa tehostetaan edelleen kannattavuuden parantamiseksi ja tarjoaman kehittämiseksi.

Asiakkaiden lisääntyneet kustannuspaineet vaikuttivat tilikaudella etenkin asiakaskohtaisten ratkaisujen ja palveluiden kysyntään erityisesti yksityisellä sektorilla.

Toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden operatiivisten järjestelmien kysyntä oli tilikaudella kohtuullista, joskin asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut varovaisemmaksi ja myyntisyklit ovat pidentyneet. Tilaus- ja tarjouskanta on kuitenkin edelleen terveellä, normaalilla tasolla.

Qt-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja toiminta kehittyi tilikaudella suunnitellusti. Liiketoiminnan hyvä kannattavuus heikkeni tilikauden lopussa odotetusti, sillä Nokian kanssa solmittu Qt-kauppa kasvatti liiketoiminnan kustannusrakennetta. Tilikauden aikana yhtiö tarkensi jo aiemmin julkistamiaan suunnitelmia, jotka liittyvät Qt-tuotekehitykseen ja painopistealueisiin. Uusi Qt-viesti on otettu markkinoilla vastaan positiivisesti ja se on avannut uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia etenkin suurasiakasmarkkinassa.

Digian Venäjän yksikön liiketoiminnan kehittämisessä panostettiin erityisesti paikallisille asiakkaille suunnattuihin yritysjärjestelmäratkaisuihin kaupan arvoketjussa. Paikallisen liiketoiminnan lisäksi yksikkö tukee Suomen liiketoimintaa near shore -palveluilla erityisesti toiminnanohjausratkaisujen alueella.

Digian Kiinan yksikön liiketoiminnan kehittämisen painopiste oli yhä vahvemmin Kiinan paikallisille markkinoille tarjottavissa Qt-lisenssi- ja konsultointipalveluissa. Tehty Qt-kauppa on osaltaan vahvistanut yhtiön kilpailukykyä tällä alueella.