Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2012 päättyessä oli 20 875 645. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä hallussaan 103 122 kappaletta omia osakkeita.

Digialla oli 31.12.2012 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 770 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2012

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 16,8 %
Jyrki Hallikainen 10,2 %
Pekka Sivonen 8,8 %
Kari Karvinen 6,3 %
Matti Savolainen 6,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen          4,8 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 1,6 %
Etola Oy 1,0 %
Rausanne Oy 0,9 %
   

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2012

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
1 - 100 22,4 % 0,4 %
101 - 1000 58,7 % 7,4 %
1 001 - 10 000 17,4 % 12,9 %
10 001 - 100 000 1,1 % 8,8 %
100 001 - 1 000 000 0,4 % 22,4 %
1 000 001 - 3 000 000 0,1 % 48,1 %
     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2012

  Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset 4,5 % 22,0 %
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 4,8 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 8,4 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 0,5 %
Kotitaloudet 94,6 % 63,2 %
Ulkomaat 0,4 % 1,1 %