Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Konserni on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tilikaudella 2012 konsernissa yhteensä 4,3 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2010), mikä vastaa 4,2 prosenttia liikevaihdosta (3,9 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2011 ja 2,3 prosenttia vuonna 2010).