Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

Konsernin toiminta oli voitollista liikevoiton ollessa 6,9 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät hyvinä. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut on esitetty seuraavassa taulukossa:

  2012 2011 2010 2009 2008
Liikevaihto 100 448 121 940 130 825 120 335 123 203
Liikevoitto 6 884 -22 168 17 164 -7 796 13 437
Liikevoitto %:a liikevaihdosta 7 % -18 % 13 % -6 % 11 %
Oman pääoman tuotto % 10 % -42 % 18 % -21 % 11 %
Omavaraisuusaste % 53 % 48 % 59 % 52 % 47 %
Nettovelkaantumisaste % 28 % 34 % 20 % 34 % 53 %
           

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetieto 30).