Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö panostaa vahvasti kasvun edellytysten luomiseen. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii jatkossakin seuraamaan aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä tarkoin valittuja, yhtiön strategiaa tukevia yritysostoja. Yhtiön toiminnan kulmakivinä ovat edelleen toiminnan hyvä kannattavuus ja positiivinen kassavirta.

Yhtiö arvioi IT-markkinoiden pysyvän vuonna 2013 suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Yhtiö jatkaa panostuksiaan myynnin ja tarjoaman kehittämiseksi tuottaakseen entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseksi.

Yhtiö arvioi toiminnanohjaus- ja operatiivisten järjestelmien sekä integraatiopalveluiden kysynnän pysyvän hyvänä, joskin asiakkaiden lisääntynyt varovaisuus ja pidentyneet myyntisyklit saattavat heijastua tilaus- ja tarjouskannan kehitykseen.

Yhtiö hakee edelleen kasvua Venäjän kasvavilta markkinoilta. Kiinan yksikön toiminnassa keskitytään Qt-lisenssimyyntiin ja sitä tukeviin palveluihin.

Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnasta kertyvän liikevaihdon kehittyvän edelleen positiivisesti.

Yhtiö arvioi liikevoittonsa pysyvän normaalia alemmalla tasolla ja korkeintaan lievästi positiivisena vielä vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen ajan, mutta alkavan sen jälkeen parantua. Yhtiö arvioi kannattavuutensa palautuvan toimintojen tehostamisen ja Qt-liiketoiminnan kehittymisen myötä hyvälle tasolle vuoden 2013 jälkimmäisen puoliskon aikana.

Liikevaihtonsa yhtiö arvioi vuonna 2013 pysyvän suunnilleen vuoden 2012 tasolla. Liikevaihdon kehitystä vuoteen 2012 verrattuna rasittaa mobiilialueen sopimustuotekehitystoiminnan loppuminen.