Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 20 875 645.

Digialla oli 31.12.2012 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 770 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2012

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 16,8 %
Jyrki Hallikainen 10,2 %
Pekka Sivonen 8,8 %
Kari Karvinen 6,3 %
Matti Savolainen 6,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,8 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 1,6 %
Etola Oy 1,0 %
Rausanne Oy 0,9 %
   

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2012

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista
ja äänistä
1 - 100 22,4 % 0,4 %
101 - 1000 58,7 % 7,4 %
1 001 - 10 000 17,4 % 12,9 %
10 001 - 100 000 1,1 % 8,8 %
100 001 - 1 000 000 0,4 % 22,4 %
1 000 001 - 3 000 000 0,1 % 48,1 %
     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2012

  Osuus omistuksista Osuus osakkeista
ja äänistä
Yritykset 4,5 % 22,0 %
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 4,8 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 8,4 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 0,5 %
Kotitaloudet 94,6 % 63,2 %
Ulkomaat 0,4 % 1,1 %