Emoyhtiön liitetiedot

1. Liikevaihto

Liikevaihdon jakautuminen

€ 000 2012 2011
Konsernin hallintopalvelut 9 159 8 010
Konserni yhteensä 9 159 8 010