Emoyhtiön liitetiedot

11. Lyhytaikaiset saamiset

€ 000 2012 2011
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
    Myyntisaamiset 48 2 293
    Siirtosaamiset 4 046 52
    Lainat 1 454 2 791
Muut saamiset 291 245
Siirtosaamiset 361 1 407
Yhteensä 6 200 6 788