Emoyhtiön liitetiedot

12. Oma pääoma

€ 000

2012

2011

Osakepääoma 1.1.

2 088
2 086

Uusmerkintä

-

1

Nimellisarvon alennus

-

-

Osakepääoma 31.12.

2 088 2 088
     

Ylikurssirahasto 1.1.

7 899

7 899

Siirto vapaaseen omaan pääomaan

-

-

Ylikurssirahasto 31.12.

7 899

7 899

     

Uusmerkintä

-

-

     

Sidottu oma pääoma yhteensä

9 987

9 987

     

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

35 525

35 486

Osakepääoman korotus

-

39

Pääoman palautus

-2 077

-

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

33 488

35 525

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.

-382

6 433

     

Osingonjako

-13

-5 577


Omat osakkeet

-

-

Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet

33

171

Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.

-362

1 027

     

Tilikauden tulos

3 558

-1 409

     

Vapaa oma pääoma yhteensä 

36 644

35 143

     

Oma pääoma yhteensä

46 631

45 130

     

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12. 

€ 000

2012 2011

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

33 488

35 525

Voitto edellisiltä tilikausilta

-362

1 027

Tilikauden voitto

3 558

-1 409

Yhteensä

36 644

35 143