Emoyhtiön liitetiedot

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

€ 000 2012 2011
Lainat rahoituslaitoksilta 12 000 13 000
Muut pitkäaikaiset velat  - 674
Yhteensä 12 000 13 674