Emoyhtiön liitetiedot

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

€ 000 2012 2011
Korollinen    
    Lyhytaikaiset korolliset velat 5 000 4 000
    Velat saman konsernin yrityksille    
       Lainat 56 057 56 276
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 61 057 60 276
     
Velat saman konsernin yrityksille    
Ostovelat - 209
Siirtovelat 5 515 3 974
Muille    
    Ostovelat 160 82
    Muut velat 71 1 736
    Siirtovelat 1 152 808
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 898 6 809
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 67 955 67 085
     

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista sekä tilikauden tulokseen perustuvasta laskennallisesta verovelasta.