Emoyhtiön liitetiedot

15. Vastuusitoumukset

Leasingvuokravastuut 

€ 000 2012 2011
Alkaneella tilikaudella maksettavat 254 215
Myöhemmin maksettavat 342 242
Yhteensä 596 458
     

Muut vuokravastuut

€ 000 2012 2011
Alkaneella tilikaudella maksettavat     2 589 2 063
Myöhemmin maksettavat 2 424 1 418
Yhteensä              5 013 3 482
     

Muut vastuut

€ 000      
2012 2011
Muut     656 500
Yhteensä                                        656 500