Emoyhtiön liitetiedot

2. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000 2012 2011
Muut 34 37
Yhteensä 34 37