Emoyhtiön liitetiedot

3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

€ 000 2012        2011
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 766 913
Muut palkat ja palkkiot 2 504 2 466
Eläkevakuutusmaksut 482 570
Muut henkilöstökulut 88 141
Yhteensä 3 840 4 090
     
Henkilöstön määrä 31.12. 2012 2011
Johto ja hallinto 37 45
Yhteensä 37 45