Emoyhtiön liitetiedot

4. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000   2012 2011
Suunnitelman mukaiset poistot      
    Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet   1 006 600
Arvonalentumiset   - -
Yhteensä   1 006 600