Emoyhtiön liitetiedot

5. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000 2012 2011
Tilintarkastus 139 106
Muut lakisääteiset toimeksiannot - 4
Veroneuvonta 5 4
Muut palvelut 95 11
Yhteensä 239 125