Emoyhtiön liitetiedot

6. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000 2012     2011
Korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 14 18
Korko- ja rahoitustuotot muilta 11 73
Yhteensä 25 90
     


Rahoituskulut

€ 000 2012 2011
Korkokulut konserniyrityksille 750  1 206
Korkokulut muille yrityksille 531  585
Lainojen hoitokulut 88  222
Muut rahoituskulut 285 78
Yhteensä 1 653 2 091