Emoyhtiön liitetiedot

7. Tuloverot

€ 000 2012 2011
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta - -
Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 596 -
Yhteensä 596 0
     

Jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset on olennaisuuden periaatetta noudattaen jätetty kirjaamatta taseeseen. Laskennallisten verosaamisten määrä tilikauden päättyessä on 169 346,45 euroa.