Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

 Liitetieto

1.1.–31.12.2012

1.1.–31.12.2011

Liikevaihto

1

9 159 000,00

8 010 000,00

Liiketoiminnan muut tuotot

2

33 545,00

37 375,01

Henkilöstökulut

3

-3 840 315,70

-4 089 316,81

Poistot ja arvonalentumiset

4

-1 005 585,11

-599 935,72

Muut liiketoiminnan kulut

5

-2 561 244,22

-2 766 584,92

 

 

-7 373 600,03

-7 418 462,44

 

 

 

 

Liikevoitto

 

1 785 399,97

591 537,56

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

6

-1 628 534,60

-2 000 625,47

 

 

 

 

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

 

156 865,37

-1 409 087,91

 

 

 

 

Satunnaiset erät

 

3 997 876,52

0,00

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

4 154 741,89

-1 409 087,91

 

 

 

 

Tuloverot

7

-596 377,68

-10,40

 

 

 

 

Tilikauden voitto

 

3 558 364,21 -1 409 098,31