Konsernin liitetiedot

1. Segmentti-informaatio

Digia siirtyi vuoden 2012 alusta alkaen raportoimaan ainoastaan yhtä liiketoiminta-aluetta.

Liikevaihdon jakautuminen asiakkaan sijainnin mukaan

€ 000

2012

2011

Suomi 79 831

107 243

Muut maat 20 617 14 697
Yhteensä 100 448 121 940