Konsernin liitetiedot 

10. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

€ 000

2012

2011

Palkat

54 028 68 564

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

8 361 11 915

Osakeperusteiset maksut

133 296

Muut henkilösivukulut

2 889 3 766

Yhteensä

65 411 84 541
     

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 

2012

2011

Liiketoiminnat

981 1 406

Hallinto ja johto

44 47

Yhteensä

1 025 1 453
     

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 28 Lähipiiritapahtumat.