Konsernin liitetiedot

12. Tuloverot

€ 000

2012

2011

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

1 473 642

Edellisten tilikausien verot

-16 -2

Laskennalliset verot

122 -1 320

Yhteensä

1 579 -680
     

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (24,50 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

€ 000

2012

2011

Tulos ennen veroja

5 603 -23 131

 

   

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

1 373 -6 014

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

60 80

Verovapaat tulot

-33 -162

Vähennyskelvottomat kulut

136 5 533

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista

- -101

Muut erät

60 -13

Verot aikaisemmilta tilikausilta

-16 -2

Yhteensä

1 579 -680

 

   

Tilikauden verot tuloslaskelmassa

1 579 -680