Konsernin liitetiedot

14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

€ 000
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto

Muut
aineelliset hyödykkeet
Yhteensä 2012
Yhteensä 2011

Hankintameno 1.1.

17 162 16 769

84

17 032

14 739

Lisäykset

 - - 539

-

539

2 300

Tytäryrityksen hankinta

- - -

-

-

-

Vähennykset

- - -34 - -34

-7

Hankintameno 31.12.

17

162

17 274 84 17 537

17 032

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 1.1.

- -71 -13 721 -83 -13 876

-11 813

Poistot

- -7 -1 502 - -1 509

-2 063

Arvonalentumiset

-

-

- - -

-

Vähennykset

- -

-

-

-

-

Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.

- -78 -15 223 -83


-15 384

-13 876

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

17

91 3 047 1 3 156

2 926

Kirjanpitoarvo 31.12.

17 84 2 050 1 2 152

3 156

             

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
€ 000

 


Maa- ja vesialueet

 


Rakennukset ja rakennelmat

 


Koneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeet
Yhteensä 2012Yhteensä 2011

Hankintameno ja lisäykset

- - 8 511 - 8 511 8 067

Kertyneet poistot

- - -7 260 - -7 260 -6 441

Kirjanpitoarvo 31.12.

- - 1 251 - 1 251 1 626