Konsernin liitetiedot

16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana: € 000 1.1.2012

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaanKurssierot

Ostetut /
myydyt tytäryritykset31.12.2012

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

213 -81 - - - 132

Vahvistetut tappiot

432 -426 - - - 6

Muut erät

145 252 - - - 397

Yhteensä

790 -255 - - - 535
             € 0001.1.2012

Kirjattu
tulos-
laskelmaan

Kirjattu
omaan
pääomaan
Kurssierot

Ostetut /
myydyt
tytäryritykset
 


31.12.2012

Laskennalliset verovelat:

           

Yhdistelytoimenpiteistä

529 -127 - - - 402

Muut erät

243 -5 - - - 237

Yhteensä

772 -133 - - - 639
             

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana:€ 000 1.1.2011

Kirjattu
tulos-
laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaanKurssierot

Ostetut /
myydyt tytäryritykset31.12.2011

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

35

178

-

-

-

213

Vahvistetut tappiot

690

-258

-

-

-

432

Muut erät

151

-6

-

-

-

145

Yhteensä

876

-86

-

-

-

790

             


€ 000


1.1.2011
Kirjattu
tulos-
laskelmaan
Kirjattu
omaan
pääomaan


Kurssierot
Ostetut /
myydyt
tytäryritykset


31.12.2011

Laskennalliset verovelat:

 

 

 

 

 

 

Yhdistelytoimenpiteistä

1 989

-1 459

-

-

-

529

Muut erät

189

54

-

-

-

243

Yhteensä

2 178

-1 406

-

-

-

772