Konsernin liitetiedot

17. Myyntisaamiset ja muut saamiset

€ 000

2012

2011

Myyntisaamiset ja muut saamiset

   

  Myyntisaamiset

13 760   18 750

  Saamiset pitkäaikashankkeista asiakkailta

1 440 1 518

  Vuokravakuustalletukset

373 402

  Tilikauden tuloksen verosaaminen

1 192 2 065

  Siirtosaamiset

2 434 3 383

  Muut saamiset

220 405

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

19 419 26 523
     

€ 000

2012

2011

Erääntymättä olevat myyntisaamiset

12 299 16 348

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset

972 1 579

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

257 416

Yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

232 406

Yhteensä

13 760

18 750

     

Tilikauden 2012 tilinpäätöksessä luottotappiovarausten määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä luottotappiovarauksen määrä oli yhteensä 0,02 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.