Konsernin liitetiedot

18. Rahavarat

€ 000

2012

2011

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

 

 

  Korkorahasto-osuudet

319 303

  Pankkitilit

7 965 7 867

Yhteensä

8 283 8 170