Konsernin liitetiedot

21. Varaukset

Varausten muutokset vuoden 2012 aikana:


€ 000

 

Uudelleen-
järjestelyvaraus

 

Tappiolliset
sopimukset

 


Yhteensä

1.1.2012

1 967

382

2 349

Varausten lisäykset

 1 312

482

1 793

Käytetyt varaukset

 -2 552

 -326

-2 878

Käyttämättömien varausten peruutukset

-

-

-

31.12.2012

727

538

1 264
       

 

Varausten muutokset vuoden 2011 aikana:


€ 000

 

Uudelleen-
järjestelyvaraus

 

Tappiolliset
sopimukset

 


Yhteensä

1.1.2011

0

133

133

Varausten lisäykset

4 874

365

5 239

Käytetyt varaukset

-2 907

-116

-3 023

Käyttämättömien varausten peruutukset

-

-

-

31.12.2011

1 967

382

2 349

       

Uudelleenjärjestelyvaraus

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät tilikauden aikana käytyihin yt-neuvotteluihin.


Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin valmiiksi saattamiseksi joudutaan tekemään merkittävästi enemmän työtä, kuin mitä projektin myynnin yhteydessä on ennakoitu ja mitä asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 oli yhteensä kuusi kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työmäärän perusteella.