Konsernin liitetiedot

24. Korottomat velat

€ 000

2012

2011

Pitkäaikaiset

 

 

  Laskennalliset verovelat

639

772

  Muut pitkäaikaiset velat

4 193

674

Yhteensä

4 832

1 446

 

 

 

Lyhytaikaiset, jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

 

 

  Ostovelat

1 779

1 961

Yhteensä

1 779

1 961

 

 

 

Muut lyhytaikaiset korottomat velat

 

 

  Saadut ennakkomaksut

8 204

4 585

  Siirtovelat

10 012

11 626

  Pakolliset varaukset

559

748

  Verovelka

822

100

  Muut velat

4 255

5 722

Yhteensä

23 852

22 781

Korottomat velat yhteensä

30 464

26 189

     

Lyhytaikaisten korottomien velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta sekä jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.