Konsernin liitetiedot

26. Vastuusitoumukset

€ 000

2012

2011

Omasta puolesta annetut vakuudet

 

 

   Muut

2 518

3 625

Yhteensä

2 518 3 625
     

Muut vastuusitoumukset liittyvät pääosin TyEL-lainan takausvastuuseen ja tehtyihin takuutalletuksiin.