Konsernin liitetiedot

28. Lähipiiritapahtumat

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraaivasti:

€ 000

2012

2011

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

957

1 599

Osakepalkkiot 86 194
Yhteensä 1 043 1 793
     

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2012 seuraavasti:

 

 

 € 000

Kyttälä Pertti

Hallituksen puheenjohtaja

79

Ingman Robert

Hallituksen varapuheenjohtaja

52

Ruotsalainen Seppo

Hallituksen jäsen

34

Saarinen Leena

Hallituksen jäsen

33

Karvinen Kari

Hallituksen jäsen

43

Uhari Tommi Hallituksen jäsen 40

Hokkanen Päivi

Hallituksen jäsen

33

Sivonen Pekka

Hallituksen jäsen (13.3.2012) saakka) 9

Mehtälä Martti

Hallituksen jäsen (13.3.2012) saakka) 11
Virtanen Marjatta Hallituksen jäsen (13.3.2012) saakka) 8
Varelius Juha Tomitusjohtaja 428

Yhteensä

 

766
     

Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 20 Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 25,7 tuhatta euroa (9,3 tuhatta euroa 2011). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 0 euroa (93,9 tuhatta euroa 2011). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.