Konsernin liitetiedot

 3. Pitkäaikaishankkeet

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyy konsernin liikevaihtoon yhteensä 11,5 miljoonaa euroa vuonna 2012 (17,1 miljoonaa euroa vuonna 2011). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 10,5 miljoonaa euroa 31.12.2012 (11,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja ennakkomaksuja sisältyi taseeseen 2,7 miljoonaa euroa 31.12.2012 (0,3 miljoonaa euroa 31.12.2011).