Konsernin liitetiedot

30. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


€ 000


2012


2011


2010


2009


2008

Toiminnan laajuus

 

 

 

 

 

Liikevaihto, € 000

100 448 121 940 130 825 120 335 123 203

  - muutos edelliseen vuoteen, %

-17,6 %

-6,8 %

9 %

-2 %

16 %

Bruttoinvestoinnit, € 000

802 2 733 1 965 1 342 2 512

  - % liikevaihdosta

1 %

2 %

 

2 %

1 %

2 %

Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan

-

-

-

-

-

  - % liikevaihdosta

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Henkilöstön määrä 31.12.

982

1 175

1 558

1 471

1 337

Henkilöstö keskimäärin

1 025

1 453

1 508

1 387

1 314

 

 

 

 

 

 

Kannattavuus

 

 

 

 

 

Liikevoitto, € 000

6 884 -22 168 17 164 -7 796 13 437

  - % liikevaihdosta

7 %

-18 %

13 %

-6 %

11 %

Tilikauden voitto, € 000

4 024 -22 452 17 164 -13 664 7 409

  - % liikevaihdosta

4 %

-18 %

13 %

-11 % 6 %

Oman pääoman tuotto, %

10 %

-42 %

18 %

-21 %

11 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

11 % -29 % 19 % -7 % 11 %
           

Rahoitus ja taloudellinen asema

 

 

 

 

 

Korollinen vieras pääoma, € 000

19 849 21 872 23 316 30 429 56 950

Rahavarat, € 000

8 283 8 170 9 682 10 469 18 879

Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %

28 %

34 %

20 %

34 %

53 %

Omavaraisuusaste, %

53 %

48 %

59 %

52 %

47 %

Liiketoiminnan rahavirta, € 000

19 946 8 842 11 066 20 232 15 473

Osingot (maksettu)

2 077 5 577 2 885 1 025 2 041

Tulos/osake, eur, laimentamaton

0,19

-1,08

0,56

-0,67

0,36

Tulos/osake, eur, laimennettu

0,19

-1,08

0,56

-0,67

0,36

Oma pääoma/osake

2,01 1,90 3,23 2,79 3,46

Osinko/osake (2012 ehdotus)

0,10

0,10

0,27 0,14 0,05

Osinko/tulos

53 %

-

48 %

- 14 %

Efektiivinen osinkotuotto

4 %

4 %

5 %

 4 %

3 %

Hinta/voitto-suhde (PE)

13,79

-

8,98

- 5,17

Osakkeen alin kaupantekokurssi

2,28 2,30 3,38

1,39

1,73

Osakkeen ylin kaupantekokurssi

3,30

5,79

5,89 3,88 3,35

Osakkeen keskikurssi

2,82 3,88 5,01

2,72

2,83

Osakekannan markkina-arvo

54 694 50 519 104 949 71 528 38 788

Osakevaihto, kpl

1 652 971 7 135 305 7 260 278 9 123 589 7 321 002

Osakevaihto, %

8 %

34 %

35 %

45 %

36 %

 

         

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on 20 763 388 kappaletta. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 20 763 388 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa on 20 772 523 kappaletta.

Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 103 122 kappaletta omia osakkeita ja lisäksi yhtiö on rahoittanut 300 000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Tilikauden lopussa näistä osakkeista on jakamatta ja Evli Pankki Oyj:n hallussa 12 424 osaketta. Omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettiin hallituksen päätöksellä 3.2.2009.