Konsernin liitetiedot

6. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000

2012 

2011

Avustukset

858 253

Muut tuotot

233 107

Yhteensä

1 090 361