Konsernin liitetiedot

7. Liiketoiminnan muut kulut

Seuraavassa taulukossa on esitetty viisi merkittävintä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvää erää:

€ 000

2012

2011

Toimitilakulut

4 483  6 206

IT-kulut

3 268 3 985
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3 024 3 867
Matkustus 1 866 2 152

Myynti ja markkinointit

1 085 1 093

Yhteensä

13 726 17 302