Konsernin liitetiedot

9. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000

2012

2011

Poistot hyödykeryhmittäin

 

 

 

 

 

  Aineettomat hyödykkeet

1 810

 1 845

 

 

 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

   

    Rakennukset

7 7

    Koneet ja kalusto

1 502

     2 056

Yhteensä

1 509 2 063

 

 

 

  Arvonalentumiset

 

 

    Liikearvojen arvonalentumiset

0

25 360

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

3 319 29 268