Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

€ 000

1.1.–31.12.2012

1.1.–31.12.2011

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta:

 

 

Tilikauden voitto

4 024

-22 452

Oikaisut tilikauden tulokseen

8 176

34 780

Käyttöpääoman muutos

 8 072

2 791

Maksetut korot

-728

-781

Saadut korot

7

35

Maksetut verot

395

-5 532

Liiketoiminnan rahavirta

19 946

8 842

 

 

 

Investointien rahavirta:

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-16 210

-2 733

Investointien rahavirta

-16 210

-2 733


 

 

Rahoituksen rahavirta:

 

 

Maksullinen osakeanti

-

-

Omien osakkeiden hankinta

-

-

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

-5 544

-19 044

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

-

-

Lyhytaikaisten lainojen nostot

500

3 500

Pitkäaikaisten lainojen nostot

3 500

13 500

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-2 078 -5 577

Rahoituksen rahavirta

-3 623  -7 621

 

 

 

Rahavarojen muutos

113

-1 512

 

 

 

Rahavarat tilikauden alussa

8 170

9 682

Rahavarojen muutos

113

-1 512

Rahavarat tilikauden lopussa

8 283

8 170