Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

 Liitetieto
  1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011

 

 

   

 

Liikevaihto

1, 3

  100 448 205,67

121 939 859,61

 

 

   

 

Liiketoiminnan muut tuotot

6

  1 090 412,50

360 686,48

Materiaalit ja palvelut

 

  -9 194 415,94

-10 720 951,64

Poistot ja arvonalentumiset

9

  -3 318 647,75

-29 267 910,22

Muut liiketoiminnan kulut

4, 5, 7, 8, 10

  -82 141 332,25

-104 479 707,34

 

 

  -94 654 395,94

-144 107 882,72

 

 

   

 

Liikevoitto

 

  6 884 222,23

 -22 168 123,11

 

 

   

 

Rahoitustuotot 

11

  119 454,51

294 711,71

Rahoituskulut

11

  -1 400 355,80

-1 257 847,04

 

 

  -1 280 901,29

-963 135,33

 

 

   

 

Voitto ennen veroja

 

  5 603 320,94 -23 131 157,44

 

 

   

 

Tuloverot

12

  -1 579 009,83

679 523,90

 

 

   

 

Tilikauden voitto

 

  4 024 311,11

-22 451 634,54

 


   

 

Laajan tuloslaskelman erät:

 

   

 

Ulkomaiseen tulosyksikköön liittyvät muuntoerot

 

  345 409,77

42 128,23

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

  4 369 721,73

-22 409 506,31

 

 

   

 

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

   

 

Emoyhtiön omistajille

 

  4 024 311,11 -22 451 634,54

Vähemmistölle

 

  -

-

 

 

  4 024 311,11

-22 451 634,54

 

 

   

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

   

 

Emoyhtiön omistajille

 

  4 369 721,73 -22 409 506,31

Vähemmistölle

 

  -

-

 

 

  4 369 721,73 -22 409 506,31

 

 

   

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

  0,19

-1,08

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

 

          0,19

-1,08