Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus


€ 000


Osake-pääoma

 

Uus-

merkintä


Ylikurssi-rahasto


SVOP-
rahasto


Muut rahastot


Muunto-
erot


Kertyneet voitto-
varat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2011

2 086

40

7 899

35 486

5 204

166

16 529

67 411

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostuksesta

-

-

-

-

-

-

-

-

Tuloslaskelmaan siirretty
määrä

-

-

-

-

-

-

-

-

Omaan pääomaan kirjattuihin
tai sieltä pois siirrettyihin
eriin liittyvät verot

-

-

-

-

-

-

-

-

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

-

-

-

-

-

-

-22 452

-22 452

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

-

-

-

-

-

-

 -22 452

-22 452

Osakepääoman korotus

 

-

-

-

-

-

-

 

 

Osingonjako

-

-

-

-

-

-

-5 577

-5 577

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

1

-40

-

39

-

-

171

171

Käytetyt osakeoptiot

-

-

-

-

-

-

-

-


Laajan tuloslaskelman erät

-

-

-

-

-

42

-

42

Muut erät

-

-

-

-

-

-

157

157

 

1

-40

-

39

-

42

-5 249

-5 207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 31.12.2011

2 088

0

7 899

35 525

5 204

208

-11 172

39 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


€ 000


Osake-pääomaUus-
merkintä

Ylikurssi-rahasto


SVOP-
rahasto


Muut rahastot

 
 Muunto-
erot
 
Kertyneet
voitto-
varat
 

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2012
2 088

0

7 899

35 525

5 204

208

-11 172

39 753

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

Voitot/tappiot käypään arvoon arvostuksesta

  - - - - - - -

Tuloslaskelmaan siirretty
määrä

  - - - - - - -

Omaan pääomaan kirjattuihin
tai sieltä pois siirrettyihin
eriin liittyvät verot

  - - - - - - -

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

  - - - - - 4 024

4 024

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - - 4 024

4 024

Osakepääoman korotus

- - - - - - - -
Pääoman palautus - - - -2 077 - -

-

-2077


Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

- - -   - -

33

33

Käytetyt osakeoptiot

- - - - - - -

-

Laajan tuloslaskelman erät

- - - - - 345 -

 345

Muut erät

- - -

-

- - -15 -15

 

-

-


 -2 077

-

345

18

-1 714

Oma pääoma 31.12.2012

2 088

0

7 899

33 448 5 204 554 -7 129
42 063
                 
 

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000

2012 Emo

  2011 Emo

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

33 448

35 525

Voitto edellisiltä tilikausilta

-362

1 027

Tilikauden voitto

3 558

-1 409

Yhteensä

36 664

 35 143