Automatisoitua sijoitustoimintaa

Etera on käyttänyt sijoitusomaisuutensa hallintaan Digia Financial Systems -tuoteperheen ratkaisuja jo yli 10 vuotta. Järjestelmä on monipuolistunut viranomaisvaatimusten kasvaessa ja Eteran sijoitustoiminnan laajentuessa. Tiedonkeruun automatisoitumisen ansiosta tiedon tulkitsemiseen jää enemmän aikaa.

 

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Sen asiakkaina on yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä ja kotitalouksia. Työeläkevakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Kaikki palkansaajat ja yrittäjät kuuluvat lakisääteisen työeläketurvan piiriin.

Etera on käyttänyt arvopaperisijoitusten hallinnassaan Digia Financial Systems -tuoteperheen ratkaisuja jo 1990-luvun lopulta alkaen. Siihen asti joukkovelkakirjalainoihin painottunut sijoitusomaisuus oli hoidettu oman talon järjestelmällä. Kun mukaan tulivat osakesijoitukset ja siirtyminen euroon, tarvittiin kattavampi ja tehokkaampi järjestelmä, jollaiseksi valittiin sittemmin Digia Financial Systems -tuoteperheeseen sulautettu Samstock.

Ulkoisena palveluna kokonaisuuteen integroitiin syksyllä 2011 Bloombergin markkinainformaatiopalvelu, josta saadaan osakkeiden päätöskurssit, arvostustiedot, tunnusluvut ja riskitasoarviot sekä yhtiötapahtumat kuten tiedot osingoista, splittauksista ja osakeanneista. Tämä on parantanut tietojen ajantasaisuutta huomattavasti, sillä aiemmin tietoja jouduttiin hakemaan osittain manuaalisesti useista eri lähteistä.

Uusia sijoitustuotteita syntyy koko ajan erityisesti johdannaismarkkinoille ja riskien kasvaminen edellyttää markkinoiden entistä aktiivisempaa seurantaa. Tietojen ajantasaisuus on markkinoiden ykkösasia. Tietoja myös tarkastellaan ja yhdistellään koko ajan monipuolisemmin.