Qt laadukkaan merielektroniikan takeena

Vähentääkseen kustannuksia ja nopeuttaakseen kehitystyötä maailman johtava merielektroniikkayritys Navico otti käyttöön Digian Qt-kehitysympäristön. Lisäksi Qt:n avulla Navico voi jakaa koodi- ja kehitysresursseja lukuisissa alustoissa samanaikaisesti. Navicon tuotekehitysprosessissa tärkeässä roolissa on myös Qt:n monialustatuki.

 

Navico on maailman suurin merielektroniikkayritys, jonka brändejä ovat mm. Lowrance, Simrad Yachting ja B&G. Navicolla on noin 1 500 työntekijää eri puolilla maailmaa ja sen jakelu kattaa maailmanlaajuisesti yli 100 maata.

Merinavigointi- ja tietojärjestelmä

Tavanomaisiin Lowrance HDS (High Definition System) -yksiköihin kuuluu sisäänrakennettu kaikuluotain, GPS-paikannus ja yksityiskohtainen maa- ja rannikkoalueiden kartoitus. Käyttökohteita ovat kalojen paikannus ja vedenalaisten rakenteiden tunnistus, välietappien ja reittien luominen ja merkitseminen kalastusta, merenkulun tuntemusta ja turvallisuutta varten sekä monet muut veneiden valvontaan ja hallintaan liittyvät tehtävät.

Digian Qt:n avulla Navico on kehittänyt huvialusten merinavigointi- ja tietojärjestelmän. Qt-sovellus ja käyttöliittymäpuitteet ovat auttaneet Navicoa lyhentämään kehitykseen kuluvaa aikaa ja vähentämään kustannuksia.

Qt lyhentää kehitysaikaa

Navico valitsi Qt:n tutkittuaan lukuisia monialustajärjestelmiä. Valintaperusteita olivat muun muassa Qt:n tarjoama alustariippumaton graafinen ohjelmointirajapinta, säikeistyksen tuki usealle alustalle, lukuisat käyttöjärjestelmään liittyvät ominaisuudet sekä grafiikan kannalta tärkeä OpenGL-tuki.

Qt:n monialustatuki on ollut ratkaisevan tärkeää Navicon tuotekehitysprosessille. Qt:n avulla tiimi jakaa koodi- ja kehitysresursseja lukuisissa alustoissa samanaikaisesti. Koodin uudelleenkäytettävyydellä on vältetty tarpeetonta monistamista ja lyhennetty kehitysaikaa. Tämän ansiosta myös henkilötunneista aiheutuvat kustannukset ovat pienentyneet.