S-ryhmän henkilökunta siirtyy digiaikaan

S-ryhmän henkilökunnan itsepalveluportaalin Dooriksen avulla henkilöstö voi hoitaa omiin työvuoroihin ja työsuhteeseensa liittyviä asioita. Se tarjoaa henkilökunnalle ajantasaiset tiedot muun muassa vapaisiin työvuoroihin liittyen, sekä suoraviivaistaa ja automatisoi työvuorojen käsittelyyn ja työsuhteen hoitamiseen liittyviä sisäisiä prosesseja.

 

S-ryhmälle Dooris on uusi, moderni ja tehokas väylä henkilöstöviestintään. Dooris on integroitu työvuorosuunnittelujärjestelmään sekä Tempus-mobiilityövuorokutsujärjestelmään. Myöhemmin se on tarkoitus integroida myös SAP-henkilöstöhallintojärjestelmään. Kehitystyön lähtökohtana on ollut ja on myös jatkossa henkilöstöhallinnon prosessien tehostuminen, ristiin resursoinnin mahdollistaminen toimipaikkojen välillä sekä vuorovaikutuksen parantaminen työnantajan ja työntekijän välillä.

Järjestelmien saumaton integraatio keventää esimiesten hallinnollista työkuormaa sekä tehostaa ristiin resursointia. Työntekijät voivat jo tarkistaa omat työvuoronsa, vapaapäivänsä sekä tekemänsä työtunnit tietokoneelta tai kännykästään uuden Dooris-sovelluksen avulla milloin ja missä vain. Dooris vähentää paperitöitä ja säästää kaikkien aikaa helpottaen niin työntekijän kuin esimiehenkin rutiineja.

Erään alueosuuskaupan esimiehen kommentti ”Dooris vei sydämen ja lippulappuset” kuvastaa järjestelmän tehokkuutta, helppokäyttöisyyttä ja toimivuutta. Järjestelmän läpinäkyvyys ja ajantasaisuus on lisännyt työtyytyväisyyttä niin henkilöstön kuin esimiestenkin keskuudessa. Doorista ja Tempusta voidaan käyttää kotikoneilta, tableteilta ja puhelimista, sillä ne toimivat ulkoverkosta Digian pilvipalveluna.

Dooris yhdessä Tempuksen kanssa on lisännyt S-ryhmän työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua itse oman työajan suunnitteluun, parantanut esimiesten ja henkilökunnan välistä kommunikaatiota sekä helpottanut esimiesten työtä.