Kohti yhteensopivaa tietoyhteiskuntaa

Digia aloitti Suomen valtionhallinnon yhteisen integraatiopalvelun VIA:n uutena sovellustoimittajana 1.8.2012 alkaen. Integraatiopalvelu on valtion kokonaisarkkitehtuurin keskeinen komponentti ja yksi valtiovarainministeriön Yhteentoimivuus-kärkihankkeen konkreettisista tuotoksista. Valtiokonttorissa toimiva Valtion IT-palvelukeskus on kilpailuttanut palvelun valmiiksi valtionhallinnon organisaatioille, jolloin niiden ei tarvitse erikseen kilpailuttaa sitä.

 

Valtion yhteinen integraatiopalvelu VIA on keskitetty sanomanvälityspalvelu, joka helpottaa järjestelmien välisten integraatioiden hallintaa. Yhteisen integraatiopalvelun hyödyt ovat käyttöönotettuina monipuoliset. Palvelun avulla valtionhallinnon organisaatiot voivat siirtää tietoja joko oman organisaationsa tietojärjestelmien välillä tai omien tietojärjestelmiensä ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien välillä.

Keväällä 2012 Valtiokonttori kilpailutti avoimesti VIA:n toimittamisen seuraavien 3–4 vuoden aikana. Kilpailutuksen pisteytyksessä painotettiin erityisesti Oracle-teknologioiden ja integraatioratkaisujen vahvaa osaamista, ja Digia valikoitui kilpailijoiden joukosta toimittajaksi.

Tietoturvallinen, kehittyvä palvelu

Yhteinen integraatiopalvelu on valtion kokonaisarkkitehtuurin keskeinen osa. Palvelun tietoturva on auditoitu valtion käyttämin standardein, ja palvelu sijoittuu korotetulle tietoturva- ja varautumistasolle.

Integraatiopalvelua kehitetään jatkuvasti ja se on ollut tuotantokäytössä vuodesta 2011. Tällä hetkellä VIA:a käytetään mm. valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun ja Kansalaisen asiointitilin asiakkaiden integraatioissa sekä Metsäkeskuksen Metsään.fi-portaalin integraatioissa. Integraatiopalveluun on tulossa lähiaikoina kyselyrajapintoja viranomaisten perusrekistereihin. Ensimmäisinä otetaan käyttöön liittymät väestötietojärjestelmään ja yhteisötietojärjestelmään.


Mikä Valtion IT-palvelukeskus?

Valtiokonttorissa toimiva Valtion IT-palvelukeskus kehittää ja tuottaa valtion yhteisiä IT-palveluja. Se järjestää, hankkii ja tuottaa palveluita koko valtionhallinnon puolesta. Osan palveluista Valtion IT-keskus tarjoaa myös kunnille. Valtion IT-palvelukeskus toteuttaa osaltaan julkishallinnon ICT-strategiaa.